Wenches Naturmedisin                                                                                                                     


 

 

                                                               

 

                    Bruken av legeplanter til behandling av sykdommer og skader er uten tvil en av verdens

                    eldste terapiformer.

 

                    Igjennom alle tider og hos alle folkeslag, forteller overleveringene hvordan kloke menn og

                    kvinner har  benytte seg av naturens forråd av blader, bark, frukter og røtter til fremstillingen

                    av et naturlig 'apotek', bestående av plantebaserte ekstrakter, tinkturer, omslag, teer og

                    kremer.

 

                    Denne omfattende empiriske viten, om naturens helbredende krefter er på ingen måte foreldet,

                    og de kjente medisinske plantene utsettes i stadig stigende grad for en viteskapelig analyse.

                    Og aldri tidligere har oppmerksomheten på de helbredende faktorer i naturen vært så omfattende

                    som i  øyeblikket.

 

                    Og ikke uten grunn; det er nemlig snakk om tusenvis av plantearter, som inneholder aktive stoffer

                    med  oppbyggende og medisinske egenskaper.

 

                    I en tid, hvor befolkningen får øynene opp for de skadelige virkningene av kemi, og hvor 

                    bivirkningene av den syntetiske medisinen trer tydeligere og tydeligere fram, er det derfor uten

                    tvil et klokt valg, og vende blikket mot det naturlige og gift frie.

                    

Jeg arbeider hovedsaklig med urteekstrakter fra Australia, hvor phytoterapi er mye brukt, og hvor de bruker en helt spesiell uttrekningsmetode. Dette gir en sikkerhet for at plantens innhold av aktive inndholdsstoffer har det nivå, som den skal ha, for å gi en terapeutisk virkning i kroppen. Urtene dyrkes enten økologisk eller høstes der, hvor de gror ute i naturen -  i de tilfeller, hvor det ikke er mulig å dyrke dem.

Fordelen ved phytoterapi er, at jeg lager helt individuelle urteblandinger, med utgangspunkt i den enkelte person og de faktorer som ligger til grunn for en evt. ubalanse eller sykdom.

Typisk vil en urteblanding bestå av mellom 5 – 7 forskjellige urter.

 

 

                           

                                                                                       til startsiden