Wenches Naturmedisin                                                                                          


                               

                                                                                          

Eciwobiologen er en ny utvikling i vår forståelse av levende organismer,

som blandt annet gir oss et bedre vitenskapelig grunnlag for å forstå virkningen av akupunktur og soneterapi.

Den har ført oss til omfattende medisinsk forskning og bekrefter at vi med enkle og praktiske metoder kan påvirke kroppens evne til selvhelbredelse.

I ordet ECIWO står E for Embryo, C for Containing, I for Information, W for Whole og O for Organism.

 

Dette er en ny biologisk teori som forklarer hvorledes en levende organisme utgjør en mosaikk på flere nivåer, der hver del har et embryonalt potensial og inneholder informasjon om hele organismen.

I Kina har denne teorien ført til utvikling av nye praktiske metoder både innenfor medisin og jordbruk.

 

Innen ECIWO-medisinen har man i dag samlet et meget stort forskningsmateriale som omfatter behandlingen av mer enn en million pasienter og flere store vitenskapelige undersøkelser.

 

De viser at man med enkle metoder oppnår forbausende gode resultater i behandlingen av forskjellige sykdommer.

Anvendelsen av slike metoder kan derfor føre til økt effektivisering og store besparelser i helsesektoren.

 

Siden det her er tale om en moderne vitenskapelig teori som er solid underbygd gjennom vitenskapelig forskning,

kan den bidra til å bygge bro mellom vitenskapelig medisin og alternativ medisin.

 

ECIWO-biologien gir oss samtidig et bedre vitenskapelig grunnlag for å forstå levende organismers evne til selvhelbredelse.

 

                                       Utenlandske linker om ECIWO:   

                                       ECIWO Biology Institute of Shandong University

                                       EClWO biology and the holomeric structure of life. Abstract. - Vilhelm Schjelderp

                                       The Living Organism as a Biocybernetic Unity - Vilhelm Schjelderup

                                       Fourth European Conference of Reflexology RIEN 2000

 

                                                                     til startsiden